Čo je to emailová schránka

Emailová schránka je podobne ako poštová schránka v kamennej dobe, priestor (miesto) s určitou konkrétnou adresou pre príjem pošty. Poštou sa rozumie text v elektronickej podobe.

Emailová schránka má konkrétnu jedinečnú adresu v sieti internet, ktorá je odvodená z internetovej adresy. Vďaka jedinečnosti adresy každej e-mailovej schránky je možné posielať správy, ktoré sú doručené konkrétnemu užívateľovi bez toho, aby v sieti internet zablúdili.

  1. Bullet SSL - bezpečné šifrované spojenie k Vašej pošte

  2. Bullet nastavenie programu Outlook

© Copyright GIBOX s.r.o. 2003 - 2011. Všetky práva vyhradené.